ป้ายตั้งหน้าร้านA-Standviews14

ป้ายตั้งหน้าร้าน สำหรับโปรโมทโปรโมชั่น ร้านอาหาร หรือ ร้านค้าต่างๆ ไปยังผู้ที่ผ่านไปผ่านมา ช่วยเรียกลูกค้าเข้าร้าน เพิ่มยอดขายให้กับร้านค้า