ป้ายตั้งหน้าร้าน bakery ร้าน single origin coffee

ป้ายตั้งพื้นหน้าร้าน bakery ร้านขนม single origin coffee ที่มาเปิดสาขาใน Homepro โดยชูเมนูเด็ด ให้มาได้ลิ้มลอง