Standee-INC_L6

ป้ายโปรโมทโปรโมชั่น ขนาดใหญ่ สำหรับวางหน้าร้าน ช่วยทั้งโปรโมท โปรโมชั่นต่างๆ หรือจะแสดงให้เห็นถึงตัวตนของร้านให้โดดเด่น เตะตาผู้ที่ผ่านไปผ่านมามากยิ่งขึ้น โดยที่ป้ายมีความสูง ทำให้เห็นได้ง่าย อีกทั้งฐานเหล็กยังแข็งแรง ทนทาน ทนลม ฝน แดด ได้ดี ป้ายโปรโมชั่นหน้าร้าน มีพร้อมจัดส่งทั่วประเทศ ผลิตในประเทศไทย