Standee-Alu-90x120_03

ป้ายตั้งหน้าร้าน อาหาร สามารถใส่ภาพสินค้าแนะนำ หรือภาพโปรโมรชั่นต่างๆ ระบบล็อคด้วย ฟลิปล็อคทั้ง 4 ด้าน ทำให้เปลี่ยนได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว นำไปวางได้ทั้ง In Door และ Out Door ยกง่าย น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายได้สะดวก