Klipmai-Red06

แฟ้มเมนู Klip serie แบบปกหนังลายไหม สีสันสวยดูหรูหรา สร้างมาเพื่อร้านอาหารไทยโมเดิร์น เพิ่มความโดดเด่นแก่ร้านอาหารอีกทางหนึ่ง หน้าปกสามารถกันน้ำได้ ทรทาน รักษาได้ง่าย สินค้ามีพร้อมส่ง