Klipmai-Red02

แฟ้มเมนูปกหนังลายไหม ด้านในเป็นซองพลาสติกใส สามารถเพิ่มซองได้ สามารถใส่ได้หลายหน้า กางได้พอเหมาะสำหรับการดูหน้าเมนูได้ครบทั้งแผ่น