Flippo เอ5 ป้ายแขวนตั้งโต๊ะ สูงสุด 10 หน้า

ป้ายแขวนเมนูพลิกเมนูได้ สามารถปรับเปลี่ยนเมนู โปรโมชั่นได้ง่ายสะดวก ตั้งแล้วกะทัดรัด ดูเมนูอาหาร เครื่องดื่ม โปรโมชั่นได้ชัดเจน สามารถวางได้ทั้งบนโต๊ะ บนบาร์ได้