Silde_LeGusto-3

ปกเมนูหนัง เปิดได้กว้างเห็นเมนูอาหารได้ชัดเจน 180 องศา สีไม่ดรอป ปกเมนูหนังสี Charcoal Black ด้านหน้าเป็นหนังแบบมัน ด้านในเล่มเมนูเป็นหนังกัมยี่ สามารถใช้ได้ทั้งร้านอาหารและคาเฟ่