วัสดุป้ายตั้งหน้าร้าน-7

ป้ายตั้งพื้น หน้าร้าน แบบ Standy รูปทรงทำให้ไม่สามารถพับเก็บได้ จึงทำให้ยากต่อการขนย้าย และมีน้ำหนักเบา ไม่ควรเอาไปวางที่ Outdoor เพราะจะปลิวล้มได้ง่าย