วัสดุป้ายตั้งหน้าร้าน-5

ป้ายตั้งแบบ x-stand เป็นป้ายที่สามารถใช้ในงาน Indoor โดยที่ไม่เหมาะที่จะนำมาใช้ในงาน Outdoor เนื่องจากป้ายมีขนาดใหญ่ มีน้ำหนักเบา ปลิวล้มง่าย สูงเกินไปจนบังหน้าร้าน ป้ายตั้งหน้าร้าน แบบ สามเหลี่ยม มีพร้อมส่ง