วัสดุป้ายตั้งหน้าร้าน-2

ป้ายตั้งหน้าร้านสามเหลี่ยม แบบเหล็ก วางได้ประหยัดพื้นที่ ป้ายตั้งหน้าร้าน ช่วยให้เรียกลูกค้าได้มากขึ้น ทำให้ดึงดูดลูกค้า เรียกบูกค้าเข้าร้าน หรือใช้เป็นป้ายบอกทาง ป้ายตั้งหน้าร้านมีพร้อมส่ง