วัสดุป้ายตั้งหน้าร้าน-1

ป้ายตั้งหน้าร้าน แบบ A-Stand เป็นป้านตั้งหน้าร้าน ที่สามารถใส่ภาพโลโก้ของร้าน ไม่สามารถอกกแบบสีสันได้มาก