ป้ายตั้งหน้าร้านขนาดกลาง

ป้ายตั้งหน้าร้าน สามเหลี่ยม แบบแผ่นทึบ ป้ายตั้งหน้าร้าน เป็นที่นืยมใช้ในออสเตรเลีย ป้ายตั้งหน้าร้าน ช่วยให้ลูกค้าเห็นถึงร้าน และโปรโมชั่นต่างๆที่เราต้องการแจ้งให้ลูกค้าทราบ ป้ายตั้งหน้าร้าน ช่วยเรียกลูกค้า