ป้ายตั้งหน้าร้านA-Standviews17

ป้ายตั้งพื้น ใช้โปรโมทโปรโมชั่นต่างๆ หรือจะเป็นการนำไปเป็นป้ายตั้งบอกทาง ทำให้ลูกค้าหาเจอได้ง่าย พับเก็บเคลื่อนย้ายได้ง่าย