ป้ายตั้งโต๊ะอาหาร ขนาดพิเศษ กะทัดรัด (0)

ป้ายตั้งโต๊ะอาหารขนาดพิเศษกะทัดรัด ตั้งโต๊ะได้สะดวก วางแล้วไม่เกะบนโต๊ะอาหาร สาม ใช้ตั้งเมนูเครื่องดื่ม โปรโมชั่น สามารถถอดปรับเปลี่ยนได้ทุกเทศกาล