แผ่นพลาสติกใส เห็นชัด สีไม่ Drop (4)

ป้ายตั้งโต๊ะมีแผ่นพลาสติกใสกันน้ำหกใส่หรือเลอะ สามารถเช็ดถูได้ แผ่นพลาสติกเห็นรูปเมนูหรือโปรโมชั่นชัด สีชัดแจ่มไม่มีdrop