ป้ายตั้งโต๊ะ – ป้ายเมนูบอร์ด a4 รุ่น Hugo

ป้ายเมนูบอร์ด a4 รุ่น Hugo ฐานไม้กลม ขาโลหะ ป้ายแผ่นใส สวยมีสไตล์ ใช้เป็นป้ายตั้งโต๊ะ ร้านอาหาร ป้ายตั้งชั้นวางสินค้า