แผ่นป้ายตั้งโต๊ะ รุ่น TRI-Grand-Gold

ป้ายตั้งโต๊ะ แบบ แผ่นเมนูพับได้ ด้านหน้าชองแผ่นป้ายตั้งโต๊ะเป็นแผ่นใส ใช้ปกป้องแผ่นเมนูด้านใน ตั้งโต๊ะในคาเฟ่ ร้านอาหาร