TRI-Grand-Gold-(3)

เมนูตั้งโต๊ะ รุ่น ไตร แกรนด์ ออกแบบให้มีร่องหยิบ สอดแผ่นเมนูได้ง่าย สะดวกในการเปลี่ยนโปรโมชั่นได้ง่าย โดยเมนูตั้งโต๊ะเห็นรอบ ทั้งสามด้าน ใช้ง่ายดี