TRI-Grand-Brown-(6)

ป้ายสามเหลี่ยม เมนูตั้งโต๊ะ แผ่นใส สีสดสวย สอดแผ่นเมนูได้ง่าย พร้อมแทบตีนตุ๊กแก ดึงเข้าออกได้สะดวก เก็บ ขนส่งง่าย