ป้ายตั้งโต๊ะ TRI-Grand Brown

ป้ายตังโต๊ะหนัง แบบ ป้ายเมนูแผ่นใส ใส่แผ่นเมนู สีไม่ดร็อป ภาพอาหารสวยงาม เป็นเมนูบนตั้งโต๊ะอาหาร แบบ 3เหลี่ยม เห็นได้รอบโต๊ะขนาดกระทัดรัด พื้นที่เพียง 10*10 ซม.