ป้ายตั้งโต๊ะ TRI-Grand-Grey

ป้ายเตั้งโต๊ะ แบบสอดได้ แผ่นใส สีอาหารสวย ออกแบบมาเพื่อใช้เป็น ป้ายตั้งโต๊ะในร้านอาหาร ร้านคาเฟ่