Standee-INC_XL3

ป้ายตั้งหน้าร้าน รูปทรง A-Frame แบบสูง ป้ายบอร์ดสามารถสอดเปลี่ยน ได้บ่อยครั้ง สำหรับร้านที่ชอบโทรโมทโปรโมชั่น ส่งเสริมการขาย ช่วยดึงให้ลูกค้าเข้าร้านเยอะขึ้น แผ่นภาพขนาดใหญ่ มองเห็นได้แต่ไกล ป้ายมีพร้อมจัดส่งฟรีทั่วประเทศ