Standee-INC_L2

ป้ายตั้งพื้นหน้าร้าน รูปทรง A สูงพิเศษ ป้ายตั้งโปรโมทต่างๆ ป้ายตั้งพื้นสำหรับงานอีเวนท์ สูงมองเห็นชัด โลหะสีดำ ดึงความเป็น Loft Industral Style แสดงถึงความเท่ห์ คูล ชิค อีกทั้งยังสามารถสอดเปลี่ยนภาพด้านในได้บ่อย ป้ายตั้งพื้นหน้าร้าน โลหะสีดำ ผลิตจากประเทศไทย ป้ายตั้งพื้นหน้าร้าน พร้อมจัดส่งทั่วประเทศ