LoftKlip-menufolder_Yellow7

แฟ้มเมนูอาหาร ออกแบบให้มีมุมโลหะ ที่เงางาม สวย เพื่อโชว์ความโดเด่น และปกป้องขอบเล่มเมนูได้ดี สามารถใช้งานได้ยาวนานมากขึ้น ปกเมนูสามารถออกแบบและสอดหน้าปกได้ตามใจชอบ ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับขอบหนังเล่มเมนู