Standee-INC_WH2_08

ป้ายตั้ง คาเฟ่ ป้ายตั้งหน้าร้านสไตล์ คาเฟ่ เป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน โดยที่ป้ายตั้ง สามารถช่วยโปรโมท โปรโมชั่น หรือ สินค้า เมนู แนะนำ ไปยังผู้มุ่งหวังได้เป็นอย่างดี หรือ ต้องการให้ผู้ที่ผ่านไปผ่านมา ได้เห็นถึง สไตล์ของร้าน ความสวย เท่ ผ่าน ป่ายตั้งหน้าร้าน ก็ทำได้ ป้ายตั้ง คาเฟ่ มีทั้ง สีขาว และ สีดำ 2 โทน โชว์เอกลักษณ์ ถึงที่สุ