Standee-INC_WH2_04

ขาตั้งโปสเตอร์ หน้าร้าน แบบสอดเปลี่ยน ใช้เพื่อช่วยโปรโมทร้านค้าของท่านอย่างมีสไตล์ โดยการนำเสนอโปรโมรชั่น หรือ สไตล์โลโก้ร้านสวยๆ เพื่อให้ ดึงดูดผู้ที่ผ่านไปผ่านมา เกินความสนใจ ผ่านป้ายตั้งหน้าร้าน A-Frame