ป้ายตั้งพื้นหน้าร้าน โครงเหล็ก for Outdoor standee

ป้ายตั้งพื้นหน้าร้าน โครงเหล็ก ทำจากโลหะพ่นสี เป็นเหล็กสีขาว ป้ายเหล็กสีดำ แนว minimal ใช้งาน Outdoor แทน Standee ฟิวเจอร์บอร์ดที่ปลิวตามล้ม และดีกว่า ธงญี่ปุ่น J-Flag ที่สูง ล้มง่าย ยังดีกว่า Roll-up และ X-stand ที่เหมาะกับเป็นป้าย indoor เท่านั้น