ป้ายตั้งโต๊ะะ หนัง TRI-grand สีแดงสวยงาม

ป้ายตั้งโต๊ะร้านอาหาร เป็น ป้ายตั้งโต๊ะ สามเหลี่ยม เห็นได้รอบด้าน โดยมีขนาดแผ่นสอดป้ายตั้งโต๊ะ เพียง 10x20cm. ขนากระทัดรัด สวยงม หรูหรา